Home » Blog » Aandachtspunten bij geperforeerde en gegroefde akoestische materialen; Dit zijn ze! 

AkoestiekblogAandachtspunten bij geperforeerde en gegroefde akoestische materialen; Dit zijn ze! 

29 november 2020
https://www.matude.nl/wp-content/uploads/2020/11/BO-M-_BOF4916-1280x1920.jpg

Wie in het ontwerp van gebouwen en ruimtes aandacht besteed aan ruimte-akoestiek, komt vaak uit bij het gebruik van geperforeerde of lineair gegroefde materialen. Behalve design en geluid, is er nog een aspect waar je rekening mee moet houden bij het gebruik van deze materialen. Namelijk de veranderende eigenschappen door perforaties of lineaire groeven. In deze blog bespreken we de invloed van perforaties en groeven op de brand- en vochteigenschappen, de milieuaspecten van de panelen en de stijfheid van het materiaal. Allemaal aspecten die een rol spelen bij het perforeren of het lineair groeven in het plaatmateriaal. Want deze bewerkingen zorgen ervoor dat bepaalde eigenschappen van het materiaal veranderen. Voor ieder aspect bieden wij de juiste oplossing.

Brandveiligheid 

Wanneer je MDF bewerkt door er gaatjes of groeven in te maken, ontstaat er meer contactoppervlak. Dit bekent dat een vlam zich sneller kan verspreiden over het materiaal. Bovendien komt een vlam ook makkelijker bij het isolatiemateriaal, dat meestal achter de geperforeerde of gegroefde panelen is geplaatst t.b.v. de geluidsabsorptie. Gelukkig is er een oplossing. Gebruik brandvertragende MDF-platen als basis voor deze panelen. Op die manier krijgen vlammen minder snel vat op het materiaal en vergroot je de brandveiligheid van je akoestische ontwerp.

Project: Hotel Merici. Toegepast materiaal: Lineair gegroefde lamellen. Fotografie: Christian Bionda (B’Scene).

Vochtwerendheid 

Vocht en vuur lijken op elkaar. Hoe groter het contactoppervlak van het materiaal, hoe makkelijker vocht zich kan verplaatsen in het materiaal. In het geval van vocht betekent dit dat het materiaal veel actiever kan uitzetten of krimpen dan onbewerkte materialen. Wanneer jij alles al hebt laten monteren kan dat grote problemen opleveren. Zoals het kromtrekken van je wanden. Ook hier is een relatief simpele oplossing voor. Het is namelijk belangrijk om de panelen te laten acclimatiseren aan de ruimte. Geperforeerde en gegroefde materialen hebben meestal een dag of twee nodig om te wennen aan het klimaat van de ruimte. Start daarna pas met de montage en dan weet je zeker dat de panelen mooi hun vorm houden. Betreft het een ruimte met een hoge of met sterk fluctuerende luchtvochtigheid, maak dan gebruik van vochtwerend MDF.

Milieuaspecten 

Al onze akoestische materialen zijn FSC- of PEFC- gecertificeerd te verkrijgen. Dat wil zeggen dat de bomen die gebruikt worden om deze planten te maken, komen uit duurzaam en verantwoorde beheerde bossen. Daarnaast zijn er plaatmaterialen waaraan formaldehyde wordt toegevoegd tijdens het productieproces. Deze formaldehyde kan worden uitgestoten door het materiaal te bewerken met perforaties of lineaire groeven. Hoe minder formaldehyde in het product, des te gezonder de uiteindelijke leefomgeving. Daarom adviseren wij altijd te werken met plaatmaterialen zonder toegevoegde formaldehyde, de zogeheten NAF-platen. Dan weet je zeker dat de uitstoot van formaldehyde zo laag mogelijk is.

Project: MFA Voorn. Toegepast materiaal: Lineair gegroefde lamellen. Fotografie: Photos by Bo.

 

Stijfheid 

Door plaatmateriaal te bewerken, verandert de stijfheid van het product. Door de aanwezigheid van gaatjes of groeven, wordt een plaat minder stijf. Dit is bijvoorbeeld van belang bij het ontwerp van gymzalen of locaties waar gesport word. In dit soort toepassingen wordt er daarom gesproken over de ‘balvastheid’ van het materiaal. Heel concreet: stel je hebt een gymzaal waarbij de wanden zijn gemaakt van geperforeerd MDF. De leerlingen van de klas die gymles hebben, zijn bezig met een potje voetbal. Dan wil je niet hebben dat wanneer de spits de bal net naast de goal schiet, het plaatmateriaal in stukken vliegt door de klap van de bal. Dit is te voorkomen door voor de juiste dikte van het MDF te kiezen, de juiste perforatie te gebruiken en op de juiste plekken steunpunten te plaatsen tijdens de montage. Wij kunnen je hier uitgebreid over adviseren.

Project: Gymzaal Dongemond College. Toegepast materiaal: Geperforeerde panelen. Fotografie: Photos by Bo.

Kortom, de bewerking van MDF heeft gevolgen voor de eigenschappen van het materiaal. Door hier in de ontwerpfase al rekening mee te houden, kunnen grote problemen worden voorkomen. Voor ieder aspect is namelijk een goede oplossing. Wij adviseren graag over de veiligheid en toepassing van deze oplossingen in akoestisch materialen bij jouw ontwerp.