Home » Blog » Zo werkt dat met geluid

AkoestiekblogZo werkt dat met geluid

16 november 2021

Zo absorberen wij het geluid in uw project!

Wij praten vaak over ruimte-akoestiek. Dit is een term die vaak genoemd wordt als het om interieurs gaat. Maar wat is geluid precies? En wat betekenen de waardes van ruimte-akoestiek? Gaat het in projecten nu om geluidsisolatie of juist om geluidsabsorptie? En nog belangrijker: wat is nu eigenlijk een goede akoestiek? Op al deze vragen geven we in deze blog beknopt antwoord. En we leggen uit hoe het werkt met geluidsabsorptie bij onze PETpanelen en onze Woodline panelen.

Dit is geluid

Trillingen in de lucht die waarneembaar zijn door de ontvanger omschrijven wij als geluid. Stel, je geeft een presentatie via een video-call. Terwijl je spreekt, brengen je stembanden luchtdeeltjes in beweging. Deze zijn waarneembaar door de microfoon van jouw computer. In dit geval zijn de stembanden de geluidsbron. De lucht is het medium en de microfoon de ontvanger. Door de speakers of een headset komt het door jouw stembanden uiteindelijk terecht bij de luisteraar.

Wanneer we naast elkaar staan en we praten met elkaar, dan geldt exact hetzelfde, behalve dat er dan géén microfoon aan te pas komt. in dit geval zijn nog steeds mijn stembanden de bron, de lucht het medium en jouw oren de ontvanger.

Geluidsanalyse draait om toonhoogte, geluidsniveau en luidheid

Bij de analyse van geluid wordt gekeken naar toonhoogte, geluidsniveau en de daaraan gekoppelde luidheid. Laten we beginnen bij de toonhoogte. Deze wordt bepaald door de frequentie. De frequentie geeft het aantal trillingen per seconde weer. Één trilling per seconde is 1 Hertz. Ons gehoor is in staat om een bepaald frequentiegebied te horen. Binnen de ruimte-akoestiek beginnen we meestal met analyseren vanaf ongeveer 100-125 Hz. Wij ervaren dit als lage tonen. En dit gebied gaat door tot 4000-5000 Hz. Dit zijn de hoge tonen.

Het aanwezige geluidsniveau wordt weergegeven in decibellen. In onze tak van sport zijn er verschillende soorten geluidsniveau van belang. Bijvoorbeeld het aanwezige achtergrondgeluidsniveau. Dit kan zowel geproduceerd worden door aanwezige installaties in de ruimte, maar kan ook komen van geluiden uit aangrenzende ruimtes of van buiten (denk aan omgevingslawaai). Daarnaast is er het waarneembare geluidniveau van een bron in de ruimte. Zoals een spreker.

De luidheid is hierbij een belangrijke parameter in de ruimte-akoestiek. Deze waarde geeft aan hoe de ruimte bijdraagt aan het geluidniveau ten opzichte van dezelfde bron in het vrije veld.

https://www.matude.nl/wp-content/uploads/2020/11/Micro-geperforeerde-panelen-gymzaal-1280x853.jpg

Geluid en het ontwerp van en advies over binnenruimtes

Bij het ontwerp van binnenruimtes wordt allereerst gekeken naar een goede geluidsisolatie tussen de verschillende ruimtes enerzijds. En een goede ruimte-akoestiek in de aparte ruimtes anderzijds. Vaak worden de termen geluidsisolatie en geluidsabsorbtie daarbij gebruikt. Maar wat is nu eigenlijk het verschil?

Geluidsisolatie heeft betrekking op de geluidsoverdracht van de ene naar de andere ruimte. Om deze geluidsoverdracht te beperken, dienen er geluidsisolerende constructies meegenomen te worden in het ontwerp, zoals bijvoorbeeld een scheidingswand.

De ruimte-akoestiek heeft juist betrekking op de akoestiek in één specifieke ruimte. Deze wordt voornamelijk bepaald door de verhouding van de aanwezige reflecterende en geluidsabsorberende materialen. Denk hierbij aan poreuze of geperforeerde plaatmaterialen.

Het verschil tussen geluidsisolerende materialen en geluidsabsorberende materialen zit voornamelijk in de openheid van het materiaal. De geluidsisolerende materialen zijn juist dicht omdat deze in staat moeten zijn om geluidsgolven te absorberen.

Beperken van geluidsoverdracht

Absorptiemateriaal kan een bijdrage leveren aan het beperken van de geluidsoverdracht. Wanneer er voldoende absorberend materiaal wordt aangebracht in de ruimte waar het geluid wordt geproduceerd, kan dit goede resultaten leveren. Door dat materiaal wordt het geluid minder gereflecteerd, daalt het aanwezige geluidsniveau en is er dus minder geluid dat overgedragen kan worden naar de andere ruimte. De geluidsisolerende waarde van bijvoorbeeld een deur verandert hierdoor niet, maar het kan er wel voor zorgen dat er minder hoge eisen hoeven te worden gesteld aan de geluidsisolerende werking ervan.

Geluidsabsorptie van PETpanelen en Woodline panelen

In de basis wordt de mate van geluidsabsorptie van PETpanelen bepaald door de dikte van het materiaal. Logischerwijs absorbeert een paneel van 25 mm meer geluid dan een paneel van 9 mm. Dit heeft ermee te maken dat een geluidsgolf meer wrijving ondervindt en daardoor meer wordt gedempt.

Maar de echte hoge geluidsabsorberende waardes worden bereikt door PETpanelen te verwerken op een houten regelwerk. In dit regelwerk wordt dan vervolgens DENIMpanel of een ander type isolatiemateriaal verwerkt. Hiermee ontstaat een geluidsabsorptie over een breder frequentiegebied.

Voor Woodline panelen geldt exact hetzelfde. Hoe dikker het materiaal, hoe groter de geluidsabsorptie. En ook deze panelen kunnen op een houten regelwerk met isolatiemateriaal geplaatst worden waarbij de beste akoestische resultaten worden behaald.

Meer weten over geluidsabsorptie van de verschillende panelen?

Matude akoestiek

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbriefNieuwsbrief

Maandelijks delen wij onze mooiste projecten, nieuwste productontwikkelingen en delen wij onze blogs.