Home » Blog » Akoestische certificaten

AkoestiekblogAkoestische certificaten

23 november 2021

Meten = weten: akoestische certificaten geven zekerheid

Onze materialen worden op objectieve wijze akoestisch gecertificeerd in onder andere het laboratorium van Peutz. Wij kunnen wel zeggen dat onze materialen zorgen voor een betere akoestiek, maar deze certificaten tonen op wetenschappelijke en objectieve wijze aan dat dit ook werkelijk het geval is. In deze blog leggen we je uit hoe dat proces van certificeren werkt a.d.h.v. een video gemaakt in het laboratorium van Peutz i.s.m. Theo Scheers.

De galmkamer

Het certificeren oftewel doormeten van onze materialen gebeurt in de zogeheten galmkamers in onder andere het laboratorium van Peutz. Theo Scheers is akoestisch adviseur bij Peutz. Hij vertelt in onderstaande video over Victor Peutz, oprichter en naamgever van laboratorium Peutz: “Als akoesticus wilde hij zelf de getallen kennen waar hij zijn advies op kon baseren. En als die getallen niet beschikbaar waren, dan zorgde hij er zelf wel voor dat hij ze ging meten.”

Een galmkamer wordt gebruikt voor metingen van geluidsabsorptie en geluidvermogensmetingen. Om akoestisch advies uit te brengen heb je kennis nodig van de eigenschappen van materialen en constructies. De geluidsabsorptiemetingen  worden gebruikt om data te genereren en daar worden de adviezen op gebaseerd voor de akoestiek in interieurs. De ruimte waar de metingen plaatsvinden is vormgegeven volgens de eisen van de meetnorm ISO 354. Zo is het volume van de ruimte, de vorm, de afmetingen en diffusiteit allemaal voorgeschreven volgens deze meetnorm. In dit geval heeft de nagalmkamer een volume van 214 m3 en de wanden staan niet loodrecht op elkaar. Het dak ligt er niet recht op en er hangen geluidsreflectoren om een goede diffusiteit te krijgen.

Het oppervlak van een vlak stuk absorptiemateriaal dient tussen de 10 en 12 vierkante meter te zijn. Dit is nodig om het rand-effect een niet te grote rol te laten spelen. Bij kleine monsters is de verhouding tussen de randlengte en het absorberende oppervlak niet correct om een realistisch beeld te krijgen van de geluidsabsorberende werking van het proefstuk.

Zo werkt een geluidsmeting

In een galmkamer hangen geluidsbronnen en microfoons. Twee geluidsbronnen hangen laag en twee geluidsbronnen hangen hoog. En er hangen drie microfoons in de ruimte. Die geluidsbronnen worden gevoed met een breedbandige ruis. Er ontstaat zo een stationair geluidsniveau. Om vervolgens het geluidsdrukniveau met de microfoons te meten. Wanneer we ineens stoppen met deze ruis, klinkt het geluid uit. En dit uitklinken van het geluidsniveau noemen we de nagalmtijd. Deze nagalmtijd wordt twee keer gemeten. Een keer in een lege kamer als een referentiemeting. En een keer in een kamer met materiaal. Zo wordt de hoeveelheid absorptie gemeten. Deze gemeten hoeveelheid geluidsabsorptie gedeeld door geometrische oppervlak resulteert in de alpha oftewel de absorptie-coëfficiënt.

Accreditatie van meetresultaten

Door de accreditatie weet de klant dat de meetresultaten zijn bepaald volgens de normen. En dat de metingen kundig zijn uitgevoerd. Dit betekent dat de meetresultaten overal in Europa kunnen worden toegepast.

Geluid kenmerkt zich in de sterkte en in de toonhoogte. De toonhoogte is de frequentie, waar een golflengte aan gekoppeld is. Alle akoestische eigenschappen van materialen zijn frequentie-afhankelijk. Een meetresultaat geeft dus de resultaten weer van de geluidsabsorptie op verschillende frequenties. De alpha varieert tussen de 0 (helemaal reflecterend) tot 1,0 (totaal absorberend). De grafiek in een meetrapport is een compleet inzicht in de akoestische eigenschappen van het materiaal.

Omdat de mate van geluidsabsorptie afhankelijk is van de frequentie, maar van tevoren natuurlijk niet altijd duidelijk is van welke frequentie er sprake is, is er de alpha-w-waarde. Dit is een Europese eengetalsmaat waarbij de w voor een gewogen gemiddelde staat. Ook bestaat de SAA-waarde. Dat is een rekenkundig gemiddelde voor verschillende frequenties.

Project in the picture: WTC Goodman Amsterdam

https://www.matude.nl/wp-content/uploads/2021/11/H8A0176-kopieren-1280x1280.jpg
https://www.matude.nl/wp-content/uploads/2021/11/H8A0182-kopieren-1280x1280.jpg
https://www.matude.nl/wp-content/uploads/2021/11/H8A0151-kopieren-1280x1280.jpg
https://www.matude.nl/wp-content/uploads/2021/11/H8A0170-kopieren-1280x1280.jpg
https://www.matude.nl/wp-content/uploads/2021/11/H8A0171-2-kopieren-1280x1280.jpg

Fotografie: Michael van Oosten

De akoestische certificering van onze Woodline panelen

Hieronder kan er gebladerd worden door onze certificering t.a.v. de Woodline panelen. Meer informatie over onze Woodline panelen is terug te vinden op www.matude.nl/woodline

In het meetrapport staat precies wat er is gemeten, hoe het is gemeten en wat zijn de resultaten. Daarbij is het belangrijk om te weten dat het absorptievermogen van een materiaal niet alleen afhankelijk is van het materiaal aan de zichtzijde. Maar juist de achterzijde van het materiaal en de manier van montage is ook bepalend. Is er een spouwconstructie gemaakt of is het isolatiemateriaal direct op de achterzijde van het materiaal geplaatst? Is er überhaupt sprake van isolatiemateriaal? Ook dit wordt omschreven in het meetrapport zodat exact duidelijk is om welk materiaal in welke situatie het gaat.

Op deze manier is precies duidelijk wat het akoestische effect van onze materialen is, onder welke omstandigheden. Hierdoor kunnen we gericht advies geven en ook resultaten garanderen. Zo staan wij vol achter onze adviezen en de bijbehorende materialen.

Meer weten over akoestische certificaten?

https://www.matude.nl/wp-content/uploads/2021/11/DENIMpanel-640x640.jpg
https://www.matude.nl/wp-content/uploads/2021/11/DENIMpanel_Matude_Woodline_Random-640x640.jpg

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbriefNieuwsbrief

Maandelijks delen wij onze mooiste projecten, nieuwste productontwikkelingen en delen wij onze blogs.